باسلام

کسانی که قصددارنددعایی درهرزمینه بنویسندقبل ازهرچیزلازم است که باحروف ابجدواعدادان اشنایی داشته باشندتابتواننددراین زمینه دعاوشفائی برای مریضی درنظربگیرند

قصددارم واردمطالب اصلی بشوم چنانکه بعدبامشکلی مواجه شدیدمجبوربه نوشتن حروف ابجدوارقام ان میشوم لذااینک ازنوشتن انهاصرف نظرمیکنم

+ نوشته شده در  شنبه دهم دی ۱۳۹۰ساعت 10:32  توسط عبدالنبی  |